V dubnu 2020 jsme po roce předali spokojeným majitelům rodinný dům v Rychvaldu o celkové užitné ploše 117 m2, který naše společnost také projektovala. Dům splňuje velmi přísné energetické standardy a svými parametry umožnil majitelům čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám v celkové výši 345.000 Kč. Dům má díky svým izolacím velmi malou potřebu tepla na vytápění a mohlo tak být využito investičně nenáročné elektrické podlahové vytápění topnými kabely. Ohřev teplé vody zajišťuje levně bojler s integrovaným tepelným čerpadlem, výměnu vzduchu pak rekuperační jednotka Futura od výrobce Jablotron s entalpickým výměníkem, který rekuperuje při větrání teplo a současně v zimě udržuje dostatečnou vlhkost v prostoru. Při nezbytném testu vzduchotěsnosti bylo dosaženo velmi pěkné hodnoty n50=0,27 (maximum pro pasivní domy je n50=0,60). Dům má díky instalovaným technologiím a střešní fotovoltaické elektrárně o výkonu 3kWp minimální provozní náklady.

Použitá zařízení jsou prakticky bezúdržbová, nevyžadují průběžné revize, kontroly tlaků, výměny náplní apod., ani jiné dodatečné investice. Pouze u rekuperace je nutné v intervalu cca co půl roku měnit filtry, což je záležitostí 5 minut. Za cenu rozumných investičních nákladů tak byl dodán dům, který po svých majitelích nevyžaduje další provozní investice a šetří jejich čas.

Jižní pohled
Fotovoltaika
Rekuperační jednotka
Minimum technologie

V rámci rekonstrukce vily v Klimkovicích Hýlově jsme dokončili  a investorovi předali kompletně rekonstruovanou střechu. Střecha se skládá ze dvou částí s různým sklonem. Instalována byla celkem čtyři střešní okna ROTO a jeden střešní výlez. Okna na části s nízkým sklonem kolem 10° byla opatřena příslušným límcem umožňujícím instalaci do téměř ploché střechy. Každá část střechy má mírně odlišnou skladbu. V obou případech byla stržena stará krytina až na původní bednění, toto lokálně vyspraveno, vytvořena větrací mezera s novým bedněním a pojistnou fólií. Jako krytina byla zvolena velmi pěkná zaklapávací plechová krytina Metrotile Lz KLIP v antracitovém odstínu. Nad balkónem byla střecha včetně krovu o několik metrů čtverečních rozšířena a kompletně byl vyměněn okapový systém a hromosvod. Náklady činily cca 0,6 mil. Kč.

Od jara letošního roku naše firma začala používat nový jednotný vizuální styl a nová loga. Získali jsme kompletní grafický manuál k používání loga a vytvořili si první prvky nového vizuálního stylu včetně např. vizitek, reklamních banerů či polepů aut. Ke změně loga a celého vizuálního stylu naše firma přistoupila po 12 letech, kdy jsme se nejprve jako průkopníci, posléze jako jedni z mnoha, prezentovali jako specialisté na výstavbu nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. Završili jsme tak nejen rozšíření naší činnosti o projekční práce od roku 2016, ale celou éru výstavby pasivních domů nejprve pro nadšence, posléze zejména pro klienty čerpající za tímto účelem dotace z programu Zelená úsporám. V době, kdy se ukázalo, že pasivní dům se stává standardem, již nemělo smysl se jako specialista na tuto výstavbu dále prezentovat. Náš odhad v roce 2006, že tudy se bude ubírat výstavba rodinných domů, byl tehdy správný. Změnou image i nastavením firemního sloganu Bydlete chytře jsme dali najevo naše další směrování k výstavbě ekonomicky, funkčně i esteticky smysluplné.