Začátkem září proběhlo měření vzduchotěsnosti (tzv. Blower Door Test) na naší stavbě pasivního domu v Rychvaldu. Jedná se o jednopodlažní dům běžné velikosti. Je známo, že přízemní dům má obvykle horší poměr plochy obálky ku objemu budovy (A/V) než užitnou plochou srovnatelný dům dvoupatrový. Teoreticky při větší ploše obálky bude větší plocha hlavní vzduchotěsné vrstvy (HVV) a dosažení vzduchotěsnosti obtížnější. Prakticky však záleží na konstrukčním řešení a správné těsnosti HVV mnohem více, než na velikosti měřené plochy. U tohoto měření jsme dosáhli pěkné hodnoty vzduchotěsnosti n50=0,27 (maximální hodnota pro pasivní domy činí 0,6).

V rámci rekonstrukce vily v Klimkovicích Hýlově jsme dokončili  a investorovi předali kompletně rekonstruovanou střechu. Střecha se skládá ze dvou částí s různým sklonem. Instalována byla celkem čtyři střešní okna ROTO a jeden střešní výlez. Okna na části s nízkým sklonem kolem 10° byla opatřena příslušným límcem umožňujícím instalaci do téměř ploché střechy. Každá část střechy má mírně odlišnou skladbu. V obou případech byla stržena stará krytina až na původní bednění, toto lokálně vyspraveno, vytvořena větrací mezera s novým bedněním a pojistnou fólií. Jako krytina byla zvolena velmi pěkná zaklapávací plechová krytina Metrotile Lz KLIP v antracitovém odstínu. Nad balkónem byla střecha včetně krovu o několik metrů čtverečních rozšířena a kompletně byl vyměněn okapový systém a hromosvod. Náklady činily cca 0,6 mil. Kč.

Od jara letošního roku naše firma začala používat nový jednotný vizuální styl a nová loga. Získali jsme kompletní grafický manuál k používání loga a vytvořili si první prvky nového vizuálního stylu včetně např. vizitek, reklamních banerů či polepů aut. Ke změně loga a celého vizuálního stylu naše firma přistoupila po 12 letech, kdy jsme se nejprve jako průkopníci, posléze jako jedni z mnoha, prezentovali jako specialisté na výstavbu nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. Završili jsme tak nejen rozšíření naší činnosti o projekční práce od roku 2016, ale celou éru výstavby pasivních domů nejprve pro nadšence, posléze zejména pro klienty čerpající za tímto účelem dotace z programu Zelená úsporám. V době, kdy se ukázalo, že pasivní dům se stává standardem, již nemělo smysl se jako specialista na tuto výstavbu dále prezentovat. Náš odhad v roce 2006, že tudy se bude ubírat výstavba rodinných domů, byl tehdy správný. Změnou image i nastavením firemního sloganu Bydlete chytře jsme dali najevo naše další směrování k výstavbě ekonomicky, funkčně i esteticky smysluplné.